Premium B2B aanbod

Kwalitatieve en snelle dienstverlening

Full service pakket (AIA / EPC / KEI)

Erkende asbestinspecteurs

Premium B2B aanbod

Kwalitatieve en snelle dienstverlening

Full service pakket (AIA / EPC / KEI)

Erkende asbestinspecteurs

Veelgestelde Vragen

Huispunt staat in voor alle attesten die u nodig heeft bij de verkoop, verhuur of overdracht. Wij bieden u administratieve ondersteuning bij de aanvraag en de verwerking van deze attesten.

persoon

Huispunt staat in voor alle attesten die u nodig heeft bij de verkoop, verhuur of overdracht. Wij bieden u administratieve ondersteuning bij de aanvraag en de verwerking van deze attesten.

Asbest attest

Landingspagina

Het begint met het boeken van een afspraak. Dit kan telefonisch of online. Onze keurder komt bij u langs en overloopt samen met u alle nodige documenten. Daarna volgt de inspectie, waarbij onze deskundige uitzoekt waar er zich eventueel asbesthoudende materialen bevinden. Het huisbezoek wordt afgerond, en het asbestattest wordt later vervolgens door de deskundige opgemaakt en nadien aan u bezorgd.

De standaard geldigheid van een asbestattest is 10 jaar. Bij asbesthoudende materialen met een hoog risico is de geldigheidstermijn beperkt tot 5 jaar.

In België voor gebouwen met bouwjaar voor 2001, kan de verkoop niet doorgaan zonder dit attest. De verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van het attest ligt meestal bij de verkoper.

Asbest inventarisatie

Landingspagina

Een asbestattest is vaak een officieel document dat nodig is bij de verkoop van een gebouw met bouwjaar voor 2001. Een asbestinventaris is een meer gedetailleerde document die gebruikt wordt voor het beheer van gebouwen en de planning van onderhoud of renovatie. Een asbestinventaris is ook verplicht voor iedere werkgever die werknemers tewerks stellen.

Het doel van een asbestinventaris is om een nauwkeurig en volledig overzicht te verkrijgen van de aanwezigheid en locatie van asbesthoudende materialen in een gebouw of constructie. Dit is belangrijk voor de gezondheid en veiligheid van jouw werknemers, bij renovatie of sloopwerkzaamheden, omdat asbestvezels schadelijk kunnen zijn als ze worden ingeademd.

Asbest sloopopvolging

Landingspagina

Het sloopopvolgingsplan, ook bekend als een sloopbeheerplan, is een essentieel document dat wordt opgesteld om de sloop van een gebouw of constructie op een veilige en milieuvriendelijke manier te beheren. Dit plan bevat gedetailleerde informatie over de te slopen structuur, de aanwezige materialen, de afvalstromen, en de wijze van sloop. Het plan zorgt ervoor dat alle materialen op een verantwoorde wijze worden verwijderd, gescheiden en afgevoerd, en is vooral belangrijk voor het identificeren en beheren van gevaarlijke stoffen zoals asbest.

De asbestinventaris speelt een cruciale rol binnen het sloopopvolgingsplan. Asbest is een gevaarlijk materiaal dat, indien verstoord, ernstige gezondheidsrisico's kan veroorzaken, zoals asbestose, longkanker en mesothelioom. Een accurate en gedetailleerde inventaris zorgt ervoor dat:

  • Risico’s worden geïdentificeerd: De locaties en de conditie van asbesthoudende materialen worden duidelijk vastgesteld.
  • Veilige verwijderingsprocedures: Het plan kan specifieke richtlijnen bevatten voor de veilige verwijdering en afvoer van asbest, inclusief de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmaatregelen voor werknemers.
  • Wettelijke naleving: Het helpt bij het voldoen aan nationale en internationale regelgeving met betrekking tot asbestverwijdering.

EPC-attest

Landingpagina

Zeker, wij kunnen ervoor zorgen dat alle keuringen op één dag kunnen doorgaan.

Het EPC-attest, ofwel het EnergiePrestatieCertificaat, is een document dat de energie-efficiëntie van een gebouw weergeeft. Het is bedoeld om potentiële kopers of huurders inzicht te geven in hoe energiezuinig een woning is. Dit certificaat is verplicht bij de verkoop en verhuur van woningen, appartementen.

KEI-attest

Landingpagina

Een elektrische keuring is verplicht bij de verkoop van elke woning met een elektrische installatie die ouder is dan 25 jaar. Ook na een grote renovatie of de installatie van een nieuwe elektrische installatie is een keuring vereist.

Als de installatie niet voldoet aan de normen, zal de keuringsinstantie een keuringsrapport uitgeven met daarin de vastgestelde gebreken. De eigenaar zal dan de gelegenheid krijgen om deze gebreken binnen een bepaalde termijn te herstellen. Na herstelling is een herkeuring nodig om te bevestigen dat de installatie nu wel aan de normen voldoet

Staal analyse

Landingspagina

Zeker, als u twijfelt over een bepaald verdacht materiaal in uw woning komen wij bij jou langs en nemen een staal die wordt geanalyseerd in het labo.

ingenieur

Vraag een offerte aan

Sinds november 2022 is het asbestattest verplicht bij de verkoop van een gebouw dat vóór 2001 werd gebouwd. Huispunt bezorgt u binnen 5 werkdagen een erkend attest.

BE 0736 416 674 - alle rechten voorbehouden

Made by